Numer postępowania: DOK/3411/1/2021
Przedmiot postępowania: Remont dwóch lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - Identyfikator postępowania 5488ed54-63c0-48c3-b19f-b09fced6fde6, skrytka ePUAP -/ZgnOchota/SkrytkaESP
Tryb postępowania: Tryb podstawowy, wariant I
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 09-02-2021 10:00
Termin otwarcia ofert: 09-02-2021 10:30

Załączniki

SWZ Załącznik Nr 1 - Formularz oferty Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie na podst. art. 125 a ust.1 Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Załącznik Nr 6 do SWZ - STWIORB Załacznik Nr 7-1 do SWZ Przedmiar Bitwy W. Załącznik Nr 7-2 do SWZ Przedmiar Urbanistów Ogłoszenie o zamówieniu Załacznik Nr 3 do SWZ Wzór umowy Załacznik Nr 7A-1 i 7A-2 do SWZ Przedmiary Informacja o wartości zamówienia Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty