Numer postępowania: DOK/3411/2/2021
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, część I – 2 lokale o łącznej powierzchni 70,20 m2, część II - 2 lokale o łącznej powierzchni 44,50 m2
Tryb postępowania: Tryb podstawowy, wariant I
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 25-02-2021 10:00
Termin otwarcia ofert: 26-02-2021 00:00

Załączniki

2021_BZP 00005584_01 SWZ Załącznik Nr 1 - Formularz oferty część I Załącznik Nr 1 - Formularz oferty część II Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125 ust.1 Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór umowy Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz robót budowlanych Załącznik Nr 5 do SWZ - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Załącznik Nr 6 do SWZ - STWIORB Załącznik Nr 7-1 do SWZ przedmiar Majewskiego 36 m 5 Załącznik Nr 7-2 do SWZ przedmiar Majewskiego 36 m 66 Załącznik Nr 7-3 do SWZ przedmiar Baleya 7 m 37 Załącznik Nr 7-4 do SWZ przedmiar Lelechowska 9 m 12 Załączniki Nr 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 do SWZ przedmiary_ATH Link do postępownia Informacja o wartości zamówienia Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty DOK 3411-2-2021