Numer postępowania: DOK 3411/3/2021
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy: część I – 2 lokale o łącznej powierzchni 49,99 m2, część II - 1 lokal o powierzchni 47,00 m2
Tryb postępowania: Tryb podstawowy, wariant I
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 05-03-2021 10:00
Termin otwarcia ofert: 05-03-2021 12:00

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki 1-5 do SWZ Załączniki 6-7 do SWZ Odpowiedź na pytanie Informacja o wartości zamówienia Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty