Numer postępowania: DOK/3411/4/2021
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy część I – 2 lokale o łącznej powierzchni 64,23 m2 część II - 2 lokale o łącznej powierzchni 60,40 m2
Tryb postępowania: Tryb podstawowy, wariant I
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 16-03-2021 10:00
Termin otwarcia ofert: 17-03-2021 10:00

Załączniki

Ogłoszenie BZP SWZ Załącznik Nr 1 - Formularz oferty część I Załącznik Nr 1 - Formularz oferty część II Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125 ust.1 Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór umowy Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz robót budowlanych Załącznik Nr 5 do SWZ - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Załącznik Nr 6 do SWZ - STWIORB Załącznik Nr 7-1 Majewskiego 24 m 68 Załącznik Nr 7-2 Sekocinska 5 m 2 Załącznik Nr 7-3 Białobrzeska 23 m 22 Załącznik Nr 7-4 Kopinska 2_4 m 11 Załączniki Nr 7 przedmiary.ATH Link do postępownia Odpowiedź na pytanie Informacja o wartości zamówienia Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorz. oferty - DOK 3411-4-2021