Numer postępowania: DOK/3410/7/2021
Przedmiot postępowania: Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 53 w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Warszawie.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 16-03-2021 23:59
Termin otwarcia ofert: 16-03-2021 23:59

Załączniki

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Przedmiar Załącznik nr 3 STWiOR Załącznik nr 4 Projekt wykonawczy Załącznik nr 5 Wykaz robót

Wynik postępowania

Protokół