Numer postępowania: DOK/3411/5/2021
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy część I – 2 lokale o łącznej powierzchni 73,91 m2 część II - 1 lokal o powierzchni 57,60 m2
Tryb postępowania: Tryb podstawowy, wariant I
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 06-04-2021 10:00
Termin otwarcia ofert: 07-04-2021 10:00

Załączniki

SWZ Załączniki do SWZ Link do postępownia Ogłoszenie o zamówieniu Odpowiedź na pytanie Informacja o wartości zamówienia Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorz. oferty - DOK 3411-5-2021