Numer postępowania: DOK/3410/9/2021
Przedmiot postępowania: Wymiana rozdzielnicy zasilającej oraz szafy sterowania fontanną przy ul. Grójeckiej 107-109 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 30-03-2021 12:00
Termin otwarcia ofert: 30-03-2021 12:00

Załączniki

Zapytanie ofertowe + Formularz oferty Załacznik nr 2 Wzór umowy Załącznik nr 3 Wykaz robót Odpowiedź na pytania

Wynik postępowania

Protokół postępowania