Numer postępowania: DOK 3411/6/2021
Przedmiot postępowania: Remont dwóch lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Tryb podstawowy, wariant I
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 19-04-2021 10:00
Termin otwarcia ofert: 20-04-2021 10:00

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ + Załączniki 1-5 do SWZ Załączniki Nr 6-7 do SWZ Informacja o wartości zamówienia Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty