„PARKOWANIE Z IDENTYFIKATOREM” – pilotażowy program utworzenia Strefy Mieszkańca na wyznaczonych obszarach Dzielnicy Ochota

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota wprowadza od dnia 01.09.2021 roku pilotażowy program utworzenia Strefy Mieszkańca na wyznaczonych obszarach Dzielnicy Ochota usytuowanych przy:

  1. Al. Jerozolimskich 111,113/115,117 i 119; ul. Nowogrodzkiej 72, 74, 76A i 76B (działki ewidencyjne nr 11 i 19/5 z obrębu 20101);
  2. Ul. Kaliskiej 1; Węgierskiej 1, 1A, 3 i 5/7/9 (działki ewidencyjne nr 143/2, 143/4 i 143/5 z obrębu 20204).

W załączeniu Regulamin Strefy Mieszkańca, Wniosek i Oświadczenie, które po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć w siedzibie ZGN Ochota ul. Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa lub Urzędzie Dzielnicy Ochota ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa.

Termin przyjmowania wniosków o wydanie identyfikatora upływa z dniem 16.08.2021 roku.Regulamin Strefy Mieszkańca RODO Strefa Mieszkańca Wniosek + Oświadczenie STREFY MIESZKAŃCA