Strefa Mieszkańca – informacja Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

W trosce o mieszkańców dzielnicy Ochota, podjęto decyzję o wydawaniu Identyfikatora ZGN, który będzie obwiązywać w strefach mieszkańca, wyodrębnionych przez służby dzielnicowe (są to drogi wewnętrzne, drogi osiedlowe, podwórka, parkingi osiedlowe). Za przeprowadzenie całej operacji związanej z wydaniem Identyfikatora ZGN jest odpowiedzialny Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) Ochota, z siedzibą przy ul. Białobrzeskiej 11.

Wnioski o wydanie Identyfikatora ZGN będzie można składać od 15 października 2021r. Zaleca się składanie wniosków drogą elektroniczną na adres e-mail: identyfikator@zgnochota.waw.pl. Wniosek można pobrać ze strony internetowej ww.zgnochota.waw.pl. Uwaga powyższy adres e-mail służy tylko i wyłącznie do składania wniosków o identyfikator (nie będą udzielane wyjaśnienia, nie będzie udzielana pomoc). W celu wyjaśnień, pomocy merytorycznej zostaną uruchomione  w ZGN Ochota 2 numery telefoniczne: 575 00 67 50 oraz 575 00 65 60.  Oprócz tego (pomimo zalecanej drogi elektronicznej) wnioski o wydanie Identyfikatora ZGN będzie można składać w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17 A, (parter) w godz. 8 – 18.00 w poniedziałki oraz od wtorku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00,  oraz w siedzibie ZGN Ochota, ul. Białobrzeska 11, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15.30. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków – 15 października.

Wydawanie Identyfikatorów ZGN będzie się odbywać w następujących punktach (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pracownika ZGN-u i umówieniu dogodnego terminu i miejsca wizyty).

 • Urząd Dzielnicy Ochota (ul. Grójecka 17 A) w poniedziałki w godz. 16.00 – 20.00, wtorek – piątek 16.00 -20.00, sobota – niedziela w godz. 10.00 – 18.00
 • Urząd Dzielnicy Ochota (ul. Białobrzeska 26) w poniedziałki, w godz. 16.00 – 20.00, wtorek – piątek, w godz. 16.00 – 20.00, sobota – niedziela, w godz. 10.00 – 18.00
 • Urząd Dzielnicy Ochota (ul. Pawińskiego 30) w poniedziałek, w godz. 16.00 – 20.00, wtorek – piątek, w godz. 16.00 – 20.00, sobota – niedziela, w godz. 10.00 – 18.00

Liczba stanowisk przeznaczonych do obsługi będzie uzależniona od potrzeb mieszkańców. Szczegółowa weryfikacja odbywa się przy odbiorze identyfikatora. Wtedy też będzie można złożyć podpis pod przesłanym drogą mailową wnioskiem o jego wydanie.

Kto może ubiegać się o wydanie Identyfikatora ZGN? Może to zrobić osoba legitymująca się:

 1. udokumentowanym meldunkiem na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami osobowymi, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze, dotyczy właścicieli mieszkań i pojazdów;
 2. udokumentowanym tytułem prawnym do nieruchomości znajdującej się na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami osobowymi, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze, dotyczy najemców lokali użytkowych lub mieszkalnych;
 3. udokumentowanym administrowaniem nieruchomością na obszarze Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (dalej: administrator nieruchomości) oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami osobowymi, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze, dotyczy administratorów;
 4. udokumentowanym świadczeniem usług konserwacyjnych bądź remontowo-budowlanych na rzecz nieruchomości na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami osobowymi, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze, dotyczy firm świadczących usługi remontowo-budowlane lub konserwacyjne.

Podczas odbierania Identyfikatora ZGN osoba uprawniona zobligowana jest do przedłożenia (tylko do wglądu):

 1. dokumentów poświadczających meldunek lub tytuł prawny do nieruchomości na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (dotyczy również lokali użytkowych).
 2. dokumentów poświadczających administrowanie nieruchomością;
 3. dokumentów poświadczających świadczenie usług konserwacyjnych bądź remontowo-budowlanych na rzecz nieruchomości na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy;
 4. dowodów rejestracyjnych pojazdu/pojazdów osobowych i tytułu do ich dysponowania.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydania identyfikatora dla pojazdów nieosobowych na czas prowadzenia stosownie udokumentowanych robót lub dostaw, po uprzednim indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.

UWAGA: IDENTYFIKATOR ZGN JEST BEZPŁATNY.Informacja Urzędu Dzielnicy Ochota w sprawie Strefy Mieszkańca