Ogłoszenie Burmistrza  Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. o konkursie nr 11/2021 na najem  lokali  użytkowych na okres 3 lat.

W załączeniu przedstawiamy Ogłoszenie Burmistrza  Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. o konkursie nr 11/2021 na najem  lokali  użytkowych na okres 3 lat.Druk oferty na najem lokalu użytkowego Informacje ogólne do ogłoszenia 11-2021 Ogłoszenie nr 11-2021 Oświadczenia do oferty Regulamin przeprowadzania konkursów pdf Wykaz lokali użytkowych-zał do ogłoszenia 11-2021 Wzór umowy najmu na lokal użytkowy