Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. ZGN Ochota będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy będzie nieczynny.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy dzień 24 grudnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników ZGN w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 25 grudnia 2021 r.

Przepraszamy za utrudnienia.

 4 czerwca 2021 r.  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy będzie nieczynny. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st.  Warszawy dzień 4 czerwca 2021 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników ZGN w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 1 maja 2021 r. 

Przepraszamy za utrudnienia. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo,

1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny.

Wejdź na stronę https://spis.gov.pl/  i wypełnij formularz spisowy. Jeśli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, w Urzędzie Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17A przygotowaliśmy stanowisko komputerowe do samospisu.

Nie możesz wykonać samospisu internetowego?

Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie dokonasz samospisu przez internet i przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

 

Możliwość obniżki czynszu z tytułu dzierżawy i najmu

Trwa epidemia, dlatego uprzejmie przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Warszawy*, jest możliwość obniżki czynszu z tytułu dzierżawy i najmu.

Czynsz może zostać obniżony w wysokości:

a) 90 % czynszu w związku z całkowitym zaprzestaniem działalności, w tym również działalności w formie wysyłkowej lub na wynos;
b) części czynszu w związku z prowadzeniem działalności w ograniczonym zakresie, o procent spadku dochodów, w stosunku do roku poprzedniego.

Zgodnie z uchwałą Rady Warszawy* istnieje możliwość, w uzasadnionych przypadkach, rozłożenia na raty, umorzenia, odroczenia terminu płatności należności m.st. Warszawy z tytułu opłat za lokal.

Wnioski
• można pobrać ze strony internetowej ZGN Ochota,
• otrzymać w biurze Targowiska Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97, I piętro, czynne w godz. 7.30 – 15.30,
• możemy je do Państwa wysłać mailem – targowisko@zgnochota.waw.pl

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami można złożyć w biurze Targowiska, oraz w biurze ZGN Ochota, ul. Białobrzeska 11.

*Podstawa prawna:
1. Zarządzenie nr 506/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych, do których nie stosuje się uchwały Nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2019 r., poz. 14832)

2. Uchwała nr LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r., w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej ( z późn. zmianami)

Godziny pracy w Wigilię Bożego Narodzenia

W Wigilię ZGN w Dzielnicy Ochota będzie nieczynny. Jest to dzień wolny od pracy dla naszych pracowników na podstawie art. 130 Kodeksu Pracy w związku z koniecznością obniżenia wymiaru czasu pracy w związku z dniem świątecznym wypadającym w innym dniu niż niedziela tj. w zamian za drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, przypadający w tym roku w sobotę.

Ogłoszenie o konkursie na najem obiektu położonego na Targowisku Zieleniak

ZGN w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, działając na podstawie Uchwały nr 1700/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 5.08.2020 ogłasza konkurs na najem wolnego obiektu, położonego na Targowisku „Zieleniak” ul. Grójecka 97 w Warszawie, na parterze, szkic w załączeniu.

Obiekt nr 71 o powierzchni użytkowej 6,98 m2

Warunkiem udziału w konkursie jest:

  1. Zarejestrowana, aktywna działalność gospodarcza, w przypadku osób fizycznych, dostarczenie aktualnego wyciągu z KRS w przypadku osób prawnych, dostarczenie kopii decyzji o wysokości podatku rolnego za 2019 w przypadku prowadzących działalność rolniczą.
  2. Dostarczenie wraz z wnioskiem o najem zaświadczenia o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego i
  3. Posiadanie ważnej umowy dzierżawy pawilonu położonego na terenie Targowiska

,,Zastępczego” przy ul. S. Majewskiego 5 w Warszawie.

  1. Zaświadczenie o brak zaległości w opłatach wobec ZGN Ochota według stanu na dzień, w którym upływa termin składania wniosków.
  2. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o najem obiektu, w siedzibie ZGN w dzielnicy Ochota st. Warszawy, do dnia 21.08.2020 r.

 

W przypadku, gdy na ten sam obiekt zostaną złożone dwa lub więcej wniosków, najemcę wyłania się w drodze losowania.

O terminie losowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Formularz wniosku o najem obiektu można otrzymać w Biurze Targowiska ul. Grójecka 97

(I piętro).