Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od stycznia 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od stycznia 2019 roku na stronie prowadzonej przez Urząd m.st. Warszawy www.czysta.um.warszawa.pl zostały udostępnione do pobrania plakaty oraz ulotki pn. Jaki segregować odpady komunalne od 2019 roku? Przekazujemy materiały informacyjne w załączeniu. Serdecznie prosimy o informowanie mieszkańców nieruchomości przez Państwa zarządzanych o nowych zasadach segregacji odpadów.

Przypominamy, że wprowadzany system 5-frakcyjny, oznacza prowadzenie selektywnej zbiórki w podziale na:

– papier – naklejka na pojemniku w kolorze niebieskim, napis ”papier”,
– metale i tworzywa sztuczne – naklejka na pojemniku w kolorze żółtym, napis „metale i tworzywa sztuczne”,
– szkło – naklejka na pojemniku w kolorze zielonym, napis „szkło”,
– bio z gospodarstw domowych (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy) – naklejka na pojemniku w kolorze brązowym, napis „bio”,
– bioodpady z gastronomii i bioodpady z targowisk (dotyczy nieruchomości która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) – naklejka na pojemniku w kolorze brązowym, napis „bio – gastronomia/targowisko”,
– odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji) – naklejka na pojemniku w kolorze czarnym, napis „odpady zmieszane”.

Dodatkowo – odpady zielone (odbierane od marca do listopada) oraz odpady wielkogabarytowe.

Obowiązujące częstotliwości odbioru znajdą Państwo na www.edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/1970/

Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie są wdrażane stopniowo. Pojemniki w altankach pojawiają się sukcesywnie. Dopóki w altanach znajdują się trzy pojemniki, mieszkańców prosimy o segregowanie według starego systemu. Przejście na nowy system we wszystkich miejscach potrwa parę tygodni. Wprowadzenie nowego systemu jest monitorowane.
Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych znajdują się na www.czysta.um.warszawa.pl/harmonogramy

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 www.warszawa19115.pl/

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

W załączeniu przedstawiamy Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego

Dzień 2 stycznia 2018 r. (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że na podstawie art. 130 Kodeksu Pracy
w związku z dniem świątecznym wypadającym w innym dniu niż niedziela
i koniecznością obniżenia wymiaru czasu pracy dzień 2 stycznia 2018 r. (wtorek)
będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ze względu na „ Święto
Trzech Króli” przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r.

Dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników ZGN Ochota

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że na podstawie art. 130 Kodeksu Pracy w związku z dniem świątecznym wypadającym w innym dniu niż niedziela i koniecznością obniżenia wymiaru czasu pracy dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ze względu na święto „Niepodległości” przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.

Od 1 czerwca zmiana godzin pracy Zakładu

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 01.06.2017 r. następuje zmiana godzin pracy Zakładu:

poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
poniedziałek – dyżur pracowników do godziny: 17.00