Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyłączenia z systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

 

W załączeniu przedstawiamy Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyłączenia z systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Więcej informacji można uzyskać na: https://warszawa19115.pl/-/dla-przedsiebiorcow-i-zarzadcow-nieruchomosci

Ogłoszenie nr 1/2020 o konkursie ofert na najem lokali użytkowych na okres do trzech lat

Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Ochota nr 1/2020 o konkursie ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy na okres do trzech lat

Treść ogłoszenia
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na najem lokali użytkowych-garaży-miejsc postojowych, będacych w zasobie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, na okres do trzech lat z dnia 05.06.2020 r.
Wzór umowy najmu na lokal użytkowy
Oświadczenia do oferty
Druk oferty na najem lokalu użytkowego

UNIEWAŻNIONE KONKURSY

Unieważnienie konkursu na lokal przy ul Filtorwej 62
Unieważnienie konkursu na lokal przy ul. Białobrzeskiej 4

POZOSTAŁE KONKURSY