Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

W załączeniu przedstawiamy Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego

Przetarg publiczny na najem lokali mieszkalnych

W załączeniu przestawiamy informacje o wejściu w życie Zarządzenia 713/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 19.04.2017 r. w sprawie pisemnego ograniczonego przetargu publicznego na najem lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy wybudowanych po 1995 r. o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 opublikowanego na stronach Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.03.2017 r.

W załączeniu przedstawiamy Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.03.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.09.2016 r.

W załączeniu umieszczono Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.09.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego