Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od stycznia 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od stycznia 2019 roku na stronie prowadzonej przez Urząd m.st. Warszawy www.czysta.um.warszawa.pl zostały udostępnione do pobrania plakaty oraz ulotki pn. Jaki segregować odpady komunalne od 2019 roku? Przekazujemy materiały informacyjne w załączeniu. Serdecznie prosimy o informowanie mieszkańców nieruchomości przez Państwa zarządzanych o nowych zasadach segregacji odpadów.

Przypominamy, że wprowadzany system 5-frakcyjny, oznacza prowadzenie selektywnej zbiórki w podziale na:

– papier – naklejka na pojemniku w kolorze niebieskim, napis ”papier”,
– metale i tworzywa sztuczne – naklejka na pojemniku w kolorze żółtym, napis „metale i tworzywa sztuczne”,
– szkło – naklejka na pojemniku w kolorze zielonym, napis „szkło”,
– bio z gospodarstw domowych (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy) – naklejka na pojemniku w kolorze brązowym, napis „bio”,
– bioodpady z gastronomii i bioodpady z targowisk (dotyczy nieruchomości która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) – naklejka na pojemniku w kolorze brązowym, napis „bio – gastronomia/targowisko”,
– odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji) – naklejka na pojemniku w kolorze czarnym, napis „odpady zmieszane”.

Dodatkowo – odpady zielone (odbierane od marca do listopada) oraz odpady wielkogabarytowe.

Obowiązujące częstotliwości odbioru znajdą Państwo na www.edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/1970/

Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie są wdrażane stopniowo. Pojemniki w altankach pojawiają się sukcesywnie. Dopóki w altanach znajdują się trzy pojemniki, mieszkańców prosimy o segregowanie według starego systemu. Przejście na nowy system we wszystkich miejscach potrwa parę tygodni. Wprowadzenie nowego systemu jest monitorowane.
Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych znajdują się na www.czysta.um.warszawa.pl/harmonogramy

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 www.warszawa19115.pl/

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

W załączeniu przedstawiamy Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego

Przetarg publiczny na najem lokali mieszkalnych

W załączeniu przestawiamy informacje o wejściu w życie Zarządzenia 713/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 19.04.2017 r. w sprawie pisemnego ograniczonego przetargu publicznego na najem lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy wybudowanych po 1995 r. o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 opublikowanego na stronach Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.03.2017 r.

W załączeniu przedstawiamy Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.03.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego