Ogłoszenie nr 1/2020 o konkursie ofert na najem lokali użytkowych na okres do trzech lat

Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Ochota nr 1/2020 o konkursie ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy na okres do trzech lat

Treść ogłoszenia
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na najem lokali użytkowych-garaży-miejsc postojowych, będacych w zasobie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, na okres do trzech lat z dnia 05.06.2020 r.
Wzór umowy najmu na lokal użytkowy
Oświadczenia do oferty
Druk oferty na najem lokalu użytkowego

UNIEWAŻNIONE KONKURSY

Unieważnienie konkursu na lokal przy ul Filtorwej 62
Unieważnienie konkursu na lokal przy ul. Białobrzeskiej 4

POZOSTAŁE KONKURSY

Konkurs grantowy służący realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowany ze środków unijnych

Z przyjemnością zawiadamiamy, że został ogłoszony konkurs grantowy służący realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowany ze środków unijnych.

Celem konkursu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków w terminie od 22 czerwca do 21 sierpnia (do godziny 14:00) br.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-konkursie-grantowym-pn-uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door-oraz-poprawa/

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: door@pfron.org.pl

Obwieszczenie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie ( w zakresie Dzielnicy Ochota) oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

W załączeniu przedstawiamy Obwieszczenie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie ( w zakresie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy) oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku