Seminarium w sprawie obiektów zawierających azbest

W załączeniu przestawiamy zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na bezpłatne seminarium szkoleniowe nt. „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwianie”

Przetarg publiczny na najem lokali mieszkalnych

W załączeniu przestawiamy informacje o wejściu w życie Zarządzenia 713/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 19.04.2017 r. w sprawie pisemnego ograniczonego przetargu publicznego na najem lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy wybudowanych po 1995 r. o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 opublikowanego na stronach Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy