STREFA MIESZKAŃCA

Poniżej przedstawiamy Regulamin Strefy Mieszkańca obowiązującej od dnia 15.11.2021 roku.

Dodatkowo załączamy Wzór Wniosku o wydanie Identyfikatora Strefy Mieszkańca, który po wypełnieniu prosimy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu lub zdjęcia) na adres identyfikator@zgnochota.waw.pl 

lub osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota ul. Grójecka 17A  oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  ul. Białobrzeska 11

W celu wyjaśnień, pomocy merytorycznej prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy ZGN Ochota poniedziałek-piątek w godz. 7:30-15:30 pod  numer telefonu : 575 00 67 50 oraz 575 00 65 60

O terminie i miejscu odbioru identyfikatora wnioskodawcy będą informowani telefonicznie przez pracowników ZGN Ochota. 

Wydawanie Identyfikatorów ZGN będzie się odbywać w następujących punktach (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pracownika ZGN-u i umówieniu dogodnego terminu i miejsca wizyty).

 • Urząd Dzielnicy Ochota (ul. Grójecka 17 A) w poniedziałki w godz. 16.00 – 20.00, wtorek – piątek 16.00 -20.00, sobota – niedziela w godz. 10.00 – 18.00
 • Urząd Dzielnicy Ochota (ul. Białobrzeska 26) w poniedziałki, w godz. 16.00 – 20.00, wtorek – piątek, w godz. 16.00 – 20.00, sobota – niedziela, w godz. 10.00 – 18.00
 • Urząd Dzielnicy Ochota (ul. Pawińskiego 30) w poniedziałek, w godz. 16.00 – 20.00, wtorek – piątek, w godz. 16.00 – 20.00, sobota – niedziela, w godz. 10.00 – 18.00

Liczba stanowisk przeznaczonych do obsługi będzie uzależniona od potrzeb mieszkańców. Szczegółowa weryfikacja odbywa się przy odbiorze identyfikatora. Wtedy też będzie można złożyć podpis pod przesłanym drogą mailową wnioskiem o jego wydanie.

Kto może ubiegać się o wydanie Identyfikatora ZGN? Może to zrobić osoba legitymująca się:

 1. udokumentowanym meldunkiem na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami osobowymi, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze, dotyczy właścicieli mieszkań i pojazdów;
 2. udokumentowanym tytułem prawnym do nieruchomości znajdującej się na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami osobowymi, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze, dotyczy najemców lokali użytkowych lub mieszkalnych;
 3. udokumentowanym administrowaniem nieruchomością na obszarze Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (dalej: administrator nieruchomości) oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami osobowymi, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze, dotyczy administratorów;
 4. udokumentowanym świadczeniem usług konserwacyjnych bądź remontowo-budowlanych na rzecz nieruchomości na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami osobowymi, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze, dotyczy firm świadczących usługi remontowo-budowlane lub konserwacyjne.

Podczas odbierania Identyfikatora ZGN osoba uprawniona zobligowana jest do przedłożenia (tylko do wglądu):

 1. dokumentów poświadczających meldunek lub tytuł prawny do nieruchomości na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (dotyczy również lokali użytkowych).
 2. dokumentów poświadczających administrowanie nieruchomością;
 3. dokumentów poświadczających świadczenie usług konserwacyjnych bądź remontowo-budowlanych na rzecz nieruchomości na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy;
 4. dowodów rejestracyjnych pojazdu/pojazdów osobowych i tytułu do ich dysponowania.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydania identyfikatora dla pojazdów nieosobowych na czas prowadzenia stosownie udokumentowanych robót lub dostaw, po uprzednim indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.

UWAGA: IDENTYFIKATOR ZGN JEST BEZPŁATNY.

Wniosek o wydanie identyfikatora + oświadczenie
Regulamin Strefy Mieszkańca 15.10.2021
Klauzula informacyjna RODO
Wzór identyfikatora
Regulamin SM
Klauzula informacyjna posiadacz identyfikatora ZGN Ochota
Oświadczenie Strefa Mieszkańca
SPPN INFORMACJA
Lista Stref Mieszkańca