LOKALE UŻYTKOWE

Lokalami użytkowymi są lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 i Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 1168.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy jest jednostką budżetową działającą na obszarze administracyjnym Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Przedmiotem działalności ZGN jest zarządzanie na terenie Dzielnicy Ochota zasobami stanowiącymi własność lub współwłasność Miasta Stołecznego Warszawy.

Oferty Miejskich Lokali Użytkowych do wynajęcia

AKTUALNOŚCI: LOKALE UŻYTKOWE

WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek o zgodę na remont Wniosek o umieszczenie nośnika reklamowego Wniosek o umieszczenie klimatyzatora, markizy, urządzenia do odbioru internetu i telefonii Wniosek o mural (bez konserwatora zabytków) Wniosek o mural (z konserwatorem zabytków) Wniosek o rozliczenie nakładów Wniosek o rozlożenie na raty, umorzenie, odroczenie terminu płatności długu z tytułu opłat za lokal Oświadczenie - faktury pocztą elektroniczną Oświadczenie - faktury do skrzynki pocztowej