Windykacja

SZANOWNY MIESZKAŃCU!

Masz problemy z dokonywaniem opłat za zajmowany lokal, który należy do m.st. Warszawy, nie zwlekaj aż wpadniesz w spiralę zadłużenia, zgłoś się, a pomożemy Ci rozwiązać ten problem.

Istnieje możliwość uzyskania pomocy polegającej na otrzymaniu:

 • obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów
 • rozłożenia długu na spłatę w ratach
 • umorzenie zaległości
 • zmiany terminu wnoszenia bieżących płatności
 • zamiany lokalu na lokal o niższych kosztach utrzymania wraz ze spłatą zadłużenia przez oferenta
 • możliwości odpracowania zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego
MOŻESZ ODPRACOWAĆ NIEZAPŁACONY CZYNSZ

Jeśli mieszkasz w lokalu komunalnym, masz trudną sytuację życiową i zaległości w opłatach za czynsz, możesz odpracować swoje długi.

Jak skorzystać?

 • Należy złożyć wniosek o zamianę długu na świadczenie niepieniężne do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami lub burmistrza dzielnicy, w której się mieszka
 • Uzgodnić prace i podpisać porozumienie
 • Po wykonaniu prac następuje zmniejszenie długu

Jakie prace można wykonywać?
Dostępny jest szeroki katalog prac. Najczęściej jest to:

 • sprzątanie ulic, podwórek,
 • utrzymanie zieleni,
 • prace ogrodnicze, grabienie liści,
 • malowanie, drobne prace remontowe,
  porządkowanie archiwum.

Jeżeli osobiście z różnych przyczyn nie możesz świadczyć pracy, dług może „odpracować” inna osoba, która wyrazi na to zgodę, np. ktoś z rodziny czy przyjaciół.
Od 2014 r. zawarto 438 porozumień z osobami, które zmniejszyły swoje zadłużenie o 542 tys. zł

Pamiętaj !
Jeżeli masz długi w opłatach za czynsz i nie radzisz sobie z ich spłatą,
zgłoś się do administracji w swojej dzielnicy
i skorzystaj z oferowanej pomocy.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na rozmowę z pracownikami działu windykacji, którzy przedstawią możliwe formy pomocy wyjścia z zadłużenia bądź na stronie www: www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl

 

WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek restrukturyzacja
Wniosek o raty
Oświdczenie o uznaniu długu
Deklaracja o wysokości dochodów LU,T,R
Deklaracja o wysokości dochodów LM, G