Regulacje prawne


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 317
Uchwała Nr LXXXIX/2643/10 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej Uchwała Nr XXIX/842/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy