Zamówienia do 30000 euro

Postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych wszczęte po 01.05.2021r. prowadzone są z wykorzystaniem Platformy zakupowej

NR POSTĘPOWANIA TEMAT POSTĘPOWANIA TRYB POSTĘPOWANIA STATUS
DOK 3410/12/2021Dostawa i montaż dwóch karmników dla ptaków Zapytanie ofertoweUnieważnione
DOK/3410/9/2021Wymiana rozdzielnicy zasilającej oraz szafy sterowania fontanną przy ul. Grójeckiej 107-109 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/7/2021Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 53 w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Warszawie.Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/83/2020Konserwacja kotłowni gazowych, olejowych, pieców gazowych dwufunkcyjnych oraz instalacji gazowych zasilanych z butli gazowych wraz z robotami naprawczymi i usuwaniem awarii w budynkach mieszkalnych komunalnych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. WarszawyZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/84/2020Świadczenie usług w zakresie codziennego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych w siedzibie ZGN Ochota w 2021 roku.Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/81/2020Usuwania awarii wodno-kanalizacyjnych oraz udrażniania rur sieci kanalizacyjnych metodą mechaniczną z wykorzystaniem WUKO na terenach zewnętrznych powierzonych w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/82/2020Dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja lokali mieszkalnych, użytkowych, strychów, piwnic i altan śmietnikowych na terenie Dzielnicy Ochota. Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/78/2020Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota w WarszawieZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/75/2020Utrzymanie w stanie sprawności technicznej, wykonywanie przeglądów i koniecznych napraw instalacji teletechnicznej Targowiska ZieleniakZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/76/2020Świadczenie bieżących czynności administracyjnych na terenie Targowiska Zieleniak, Targowiska Zastępczego oraz Targowiska Mołdawska w WarszawieZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/74/2020Wykonanie usługi wywozu nieczystości ciekłych (opróżnianie szamba) z terenu Targowiska Mołdawska, usytuowanego u zbiegu ulic Mołdawskiej i Racławickiej na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Okres realizacji zamówienia od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/72/2020Świadczenie usługi opróżniania lokali mieszkalnych, użytkowych, strychów i piwnic z zalegających rzeczy oraz wywóz nielegalnie składowanych elektrośmieci, odpadów poremontowych z altanek śmietnikowych oraz nielegalnych wysypisk śmieci wg wskazań Zamawiającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/70/2020Wynajem i dostawa prasy belującej na teren Targowiska Zieleniak zlokalizowanego w dzielnicy Ochota m.st. WarszawyZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/65/2020Wykonanie modernizacji wentylacji w budynku Targowiska Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97 w WarszawieZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/61/2020Wymiana instalacji elektrycznej oraz orurowania dla instalacji RTV na klatce schodowej w budynku przy ul. Radomskiej 5/7 w Warszawie Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/58/2020Dezynfekcja części wspólnych w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy oraz placów zabaw na terenie Dzielnicy Ochota.Zapytanie ofertoweUnieważnione
DOK 3410/57/2020Nowe nasadzenia na RakowcuZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/55/2020Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w lokalach mieszkalnych stanowiących w 100% własność Miasta Stołecznego Warszawy Zapytanie ofertoweUnieważnione
DOK 3410/52/2020Wymiana instalacji elektrycznej oraz orurowanie dla instalacji RTV na klatce schodowej w budynku przy ul. Radomskiej 5/7 w WarszawieZapytanie ofertoweUnieważnione
DOK 3410/51/2020Budowa placu zabaw "Pod wierzbą"Zapytanie ofertoweUnieważnione
DOK 3410/49/2020Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 13 w budynku przy ul. Grójeckiej 28/30 w WarszawieZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/48/2020Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. Pawińskiego 22 oraz w lokalu mieszkalnym nr 68 w budynku w Alejach Jerozolimskich 149 w WarszawieZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/47/2020Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 35 w budynku przy ul. Grójeckiej 101 w WarszawieZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/44/2020Budowa placu zabaw "Pod wierzbą"Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/40/2020Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu w Warszawie Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
Poprzednie »