Zamówienia do 30000 euro

NR POSTĘPOWANIA TEMAT POSTĘPOWANIA TRYB POSTĘPOWANIA STATUS
DOK 3410/22/2020Wykonanie kontroli technicznej pięcioletniej instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku Targowiska ZieleniakZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/21/2020Remont zespołu garaży przy ul. Węgierskiej 3 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. WarszawyZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/20/2020Usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych oraz udrożnienia rur sieci kanalizacyjnych metodą mechaniczną z wykorzystaniem WUKO na terenach zewnętrznych powierzonych w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/19/2020Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie ochrony obiektu przy ul. Lirowej 42 w WarszawieZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/18/2020Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. Lelechowskiej 6/8 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/16/2020Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu nr 47 w budynku przy ul. Dickensa 19 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/15/2020Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu nr 4 w budynku przy ul. Raszyńskiej 23 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/14/2020Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu nr 35 w budynku przy ul. Majewskiego 14 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/13/2020Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 135 przy ul. Filtrowej 68 w WarszawieZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/9/2020Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Kreatywnego placu zabawZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/11/2020Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej stworzenia zielonego otoczenia wokół budynków na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/10/2020Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 135 przy ul. Filtrowej 68 w Warszawie. Zapytanie ofertoweUnieważnione
DOK 4310/8/2020Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji terenu „Zielony skwer przy Rokosowskiej”Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/7/2020Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej doświetlenia ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/6/2020Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 135 przy ul. Filtrowej 68 w Warszawie. Zapytanie ofertoweUnieważnione
DOK 3410/5/2020Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 15 przy ul. Piotrkowskiej 7 oraz w lokalu mieszkalnym nr 18 przy ul. Raszyńskiej 3 w WarszawieZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/3/2020Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego nieużytkowanego budynku przy ul. Opaczewskiej 26 w Warszawie wraz z podaniem zakresu robót niezbędnych do wykonania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wjazdu do garażu budynku przy ul. Al. Jerozolimskie 83 w WarszawieZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/4/2020Usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych oraz udrożnienia rur sieci kanalizacyjnych metodą mechaniczną z wykorzystaniem WUKO na terenach zewnętrznych powierzonych w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/2/2020Przeglądy kotłowni gazowych, pieców gazowych dwufunkcyjnych oraz instalacji gazowej zasilanej z butli gazowej wraz z robotami naprawczymi i usuwaniem awarii w budynkach mieszkalnych komunalnych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. WarszawyZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/42/2019Świadczenie usług w zakresie codziennego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych w siedzibie ZGN Ochota w 2020 roku. Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/37/2019Opróżnianie lokali mieszkalnych, użytkowych, strychów i piwnic z zalegających rzeczy. Wywóz nielegalnie składowanych elektrośmieci, odpadów poremontowych z altanek śmietnikowych oraz nielegalnych wysypisk śmieci wg wskazań Zamawiającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. WarszawyZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/39/2019Dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja lokali mieszkalnych, użytkowych, strychów, piwnic i altan śmietnikowych na terenie Dzielnicy Ochota w 2020 rokuZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/38/2019Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 28 przy ul. Grójeckiej 67 w WarszawieZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/36/2019Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota w WarszawieZapytanie ofertoweW toku
DOK/3410/34/2019Konserwacja dźwigów osobowych na Targowisku Zieleniak oraz platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach mieszkalnych Zapytanie ofertoweW toku
« NastepnePoprzednie »